Diáknévsorok repertóriuma

(Némely oldalakon még dolgozunk.)

Magyarázat

A település neve utáni évszámok az ottani piarista iskola működését jelzik. A több év diáknévsorait tartalmazó XVII-XIX. századi anyakönyveket külön tételként vettem föl a konspektusba, a későbbieket sorozatokként. A városok neve utáni számok az ottani piarista iskola (illetve a piaristáknak az ottani iskolában való) működésére vonatkoznak.

Rövidítések

  • MNL = Magyar Nemzeti Levéltár
  • PMKL = Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltára
  • KILIÁN = KILIÁN István, A magyarországi piarista iskolai színjátszás forrásai és irodalma 1799-ig / Fontes ludorum scenicorum in gymnasiis collegiisque Scholarum Piarum Hungariae, Bp., 1994 (A magyarországi iskolai színjátszás forrásai és irodalma, [6]).