Diáknévsorok: Veszprém

Gimnáziumi anyakönyvek

1719/20–1746/47

 • Elveszett.
 • Catalogus studiosae juventutis, I.

Föltehetően 1895-ben még megvolt (Tölcséry Ferenc, A kegyes tanítórendiek vezetése alatt álló veszprémi róm. kath. főgymnasium története 1711-1895, in Ért/Veszprém 1894/95, 233, 243), de 1940-ben Nyers Lajos már nem használta (A veszprémi piarista gimnázium tanárai 1711-1750, in Ért/Veszprém 1939/40–1942/43).

1747/48–1803/04

 • Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Archivum gymnasii Veszprimiensis (III.6), Matriculae, Libri (1.a), 1. kötet
 • Catalogus studiosae juventutis, II.

1804/05–1825/26

 • Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Archivum gymnasii Veszprimiensis (III.6), Matriculae, Libri (1.a), 2. kötet
 • Juventus scholastica gymnasii Veszprimiensis.

1826/27–1841/42

 • Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Archivum gymnasii Veszprimiensis (III.6), Matriculae, Libri (1.a), 3. kötet
 • Juventus scholastica gymnasii Veszprimiensis (az Informationes adatait tartalmazza).

1830/31–1843/44

 • Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Archivum gymnasii Veszprimiensis (III.6), Matriculae, Libri (1.a), 4. kötet
 • Informatio de juvenibus gymnasii Veszprimiensis (beiratkozási anyakönyv, classificatio nélkül).

1787/88–1790/91, 1793/94–1797/98, 1799/1800–1806/07, 1810/11, 1812/13, 1814/15–1815/16, 1817/18–1835/36, 1837/38–1840/41, 1843/44–1846/47, 1848/49–1849/50

 • Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Archivum gymnasii Veszprimiensis, Matriculae, Informationes de juventute (1.b), 1-50. tétel
 • Informationes de iuventute scholastica gymnasii Veszprimiensis.

1850/51–1853/54

1850/51–1873/74

1874/75–1947/48

Irodalom

Gimnáziumi érettségi anyakönyvek

1885/86-1948/49

Nyomtatott értesítők*

1823, 1825–1826, 1828, 1831–1836, 1838–1842, 1845–1848, 1853, 1863–1876

1872–1873, 1875, 1879, 1882–1918, 1920, 1923–1948

Bibliográfia

 • Gráberné Bősze Klára, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800-1850 (A magyar neveléstörténet forrásai, 28), Budapest, 2013, 219-223.
 • Gráberné Bősze Klára–Léces Károly, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–1948/49, 18. kötet (A magyar neveléstörténet forrásai, 26), Budapest, é.n., 179-185.

* Az évszámok az értesítők (évkönyvek) megjelenésének évére (tehát a tanév végére) vonatkoznak.