Biró Imre SchP

 • * 1883.10.21. Vértessomló (Komárom megye)
 • 1894–1899 gimnazista, Tata
 • 1899/1900 piarista novícius, Vác
 • 1900-1903 studens, Rózsahegy
 • 1903–1907 magyar- és latin szakos egyetemi hallgató, Budapest
 • 1907–1918 gimnáziumi tanár, Szeged
 • 1908–1920 házfőnök és gimnáziumi igazgató, Magyaróvár
 • 1920–1943 rendfőnöki titkár (1938-ig), irodaigazgató (1938-tól), assisztens (1934-től), Budapest
 • 1943–1945 levéltáros, gimnáziumi tanár, Budapest
 • 1945–1947 gimnáziumi tanár, házfőnök (1947/1948-ban), Tata
 • 1948–1972 nyugalomban, Tata, Budapest (1964-től)
 • † 1972.01.01 Budapest

Publikációk

 • Az iskola és a szülői ház, in Ért/Szeged 1912/1913, 1-29.
 • A háború és az iskola, in Ért/Szeged 1914/1915, 70-76.
 • A hospitálás fontossága a tanárok és tanítványok szempontjából, in Magyar Paedagogia 20(1911), 624-630.
 • A középiskola és a modern élet, in Magyar Paedagogia 21(1912), 13-23.
 • A szülői ház közreműködése a tanítás-nevelés munkájában, in Kalazantinum 18(1912/1913), 56-65.
 • Tóth Béla levele Kalmár Endréhez [1895], in Irodalomtörténet 31(1942), 111-112.
 • A máramarosszigeti piarista rendház és gimnázium vázlatos története, in Ért/Máramarossziget 1941/​1942, 7–19.
 • Horváth Cyrill, in Magyar piaristák a XIX. és XX. században: Életrajzi vázlatok, szerk. Balanyi György, Budapest, 1942, 81-95.
 • Purgstaller (Palotai) József, in Magyar piaristák a XIX. és XX. században: Életrajzi vázlatok, szerk. Balanyi György, Budapest, 1942, 105-121
 • Fekete Endre, in Magyar piaristák a XIX. és XX. században: Életrajzi vázlatok, szerk. Balanyi György, Budapest, 1942, 243-257.
 • A forradalmak és a restauráció kora [1919–1943], in Balanyi György et al., A magyar piarista rendtartomány története, Budapest, 1943, 258-329.
 • Balanyi György Szegeden [1910–1916], in Emlékkönyv Balanyi György születése hetvenötödik évfordulójának ünnepére (kézirat: Budapest, 1961), 196-202.
 • A tatai piaristák Hatvanban (részlet a historia domusból), in Böszörményi Géza, A magyar piaristák 1950-ben: Szétszóratás és újrakezdés, Budapest, 2007 (Magyarország piarista múltjából, 2), 111-115.
 • [Darvasy Mihállyal], A tatai piarista rendház története 1943–1950, Budapest, 2017 (Magyarország piarista múltjából, 11).

 ✓ Kész