Horváth Cyrill

VIAF | Szinnyei | Wikipédia

 • * 1804.10.17. Kecskemét (Horváth József)
 • 1814–1820 gimnazista, Kecskemét, Buda, Privigye
 • 1820/1821 piarista novícius, Trencsén
 • 1821–1823 gimnáziumi tanár, Podolin, Vác
 • 1823–1825 filozófus hallgató, Vác (1825, Pest: bölcsészdoktor)
 • 1825–1827 teológus hallgató, Nyitra, Szentgyörgy
 • 1827–1829 gimnáziumi tanár, Vác
 • 1829–1843 líceumi (filozófia) tanár, Szeged
 • 1843–1848 gimnáziumi és líceumi igazgató, kormánysegéd (assistens provincialis, 1847/1848-ban), Szeged
 • 1848/1849 kormánysegéd, levéltárnok, Pest
 • 1849–1858 gimnáziumi igazgató, kormánysegéd, Pest
 • 1858/1859 gimnáziumi igazgató, kormánysegéd, Szeged
 • 1859–1863 kormánysegéd, levéltáros (archivarius provinciae), tanügyi biztos, helyettes egyetemi tanár (1860-tól), Pest
 • 1863–1884 egyetemi tanár, kormánysegéd, rendi növendékek tanulmányi felügyelője (1870-től), Budapest
 • †1884.11.05. Budapest

Publikációk

Szépirodalom

 • Tirus: Szomorújáték öt felvonásban: A’ magyar tudóstársaságtól 1833b. második pályadíjat nyert szomorújáték, Buda, 1834 (Eredeti játékszín, 2). link
 • [Verses aforizmák a „Jeles mondás” rovatban], Regélő 2(1834), 214, 238, 254, 606, 662, 750; 3(1835), 24, 216, 360, 560, 618, 736, 800; 4(1836), 64, 224. link
 • Kuthen kún király: Szomorújáték, Szeged, 1838 (Horváth Cyrill színművei, 1). link
 • A’ pesti magyar színház’ megnyitásakor 1837; Egy délczeg ifjuhoz; Berzsenyi Dániel’ halálakor [versek], in Budapesti Árvizkönyv, szerk. Eötvös József, II, Pest, 1839, 267-275. link
 • Jolánta: Szomorújáték öt felvonásban, in Buda: Színmüvek’ zsebkönyve, kiad. Hazucha [Ferenc], Pest, 1839, 1-190.
 • Vetélytársak: Szomorújáték öt felvonásban, in Alföldi Színműtár, I. füzet, kiad. Horváth Döme, Kecskemét, 1850, 7-185. link
 • Kupa: Szomorújáték öt felvonásban: Mutatványul [1. felvonás, két jelenet], in Szikszói Enyhlapok, szerk. Császár Ferenc, kiad. Kunsch József, Pest, 1853, 89-107. link
 • Horváth Cyrill szépirodalmi munkái, I-II. kötet, kiad. Horváth Döme, Kecskemét, [1899]. 

Filozófia

 • A’ philosophiai rendszerek’ méltatása (olvasta, midőn rendestagi székét elfoglalná, a’ m. t. t. nagy gyűlésében, August. XXXI. M.D.CCC.XXX.VII.), in A’ magyar tudós társaság Évkönyvei: Negyedik kötet: 1836–1838, Buda, 1840, II. osztály, 60-86. link
 • Az Isten és világ közötti viszonyról: Első időszak: Pantheismus, in A’ magyar tudós társaság Évkönyvei, 5(1838–1840), II. osztály, 57-97. link
 • Az isteneszme’ eredetéről, in A’ magyar tudós társaság Évkönyvei: 7(1842–1844), II. osztály, 40-65. link
 • A’ bölcsészet’ eszméje [I-V], Magyar Academiai Értesítő 10(1850):5, 273-292 link; 11(1851):2, 67 link; 12(1852):1, 7-26 link; 13(1853):4, 218-234 link; 13(1853):6, 363-370 link; 14(1854):1, 35-49 link.
 • A’ positiv és negativ philosophiáról [I-VIII.], Magyar Academiai Értesítő 15(1855):1, 81-99. link; 15(1855):5, 364-377 link; 15(1855):9-10, 602-617 link; 16(1856):1, 12-27 link; 16(1856):8, 443-462 link; 17(1857):5, 233-252 link; 18(1858):3, 120-141 link; 19(1859):5, 423-141 link.
 • Mit eredményezett nálunk aesthetikailag a múlt?, Új Magyar Muzeum 7(1857):9, 385-400. link
 • Mit szükségel nálunk aesthetikailag a jelen?, Új Magyar Muzeum 10(1860):10-11, 292-321. link
 • Az isteneszme eredete: II. Rationalismus, in A’ magyar tudós társaság Évkönyvei 8(1845–1847), Buda, 1860, II. osztály, 94-136. link
 • Schelling philosophiai álláspontjairól: Értekezés, Magyar Akademiai Értesítő: A philosophiai, törvény- és történettudományi osztályok közlönye 2(1861):4, 390-411. link
 • Schelling identicizmusa: Értekezés, Magyar akademiai Értesítő: A philosophiai, törvény- és történettudományi osztályok közlönye 2(1861):4, 411-430. link
 • Schelling philosophiájának első időszaka, Magyar akademiai Értesítő: A philosophiai, törvény- és történettudományi osztályok közlönye 3(1862):2, 177-207. link
 • Schelling philosophiájának harmadik[!] időszaka, Magyar akademiai Értesítő: A philosophiai, törvény- és történettudományi osztályok közlönye 3(1862):3, 345-395. link
 • Beély Fidél emlékezete, Magyar akademiai Értesítő: A philosophiai, törvény- és történettudományi osztályok közlönye 4(1863–1864):1, 53-64. link
 • Cartesius bölcsészeti főelve: Értekezés, Magyar akademiai Értesítő: A philosophiai, törvény- és történettudományi osztályok közlönye 5(1865–1866):1, 44-74. link
 • Cartesius ismerettana: Értekezés, Magyar akademiai Értesítő: A philosophiai, törvény- és történettudományi osztályok közlönye 5(1865–1866):1, 112-140. link [„Olvastatott az akadémia 1865. május 8-diki ülésében.”]
 • Cartesius dualismusa: Értekezés, Magyar akademiai Értesítő: A philosophiai, törvény- és történettudományi osztályok közlönye 5(1865–1866):2, 159-183. link
 • [Kivonat H.C. „A philosophiai módszer” c. tiszteleti tagi székfoglaló előadásából,] A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 1(1867):1, 2-10. link
 • A philosophiai módszerek jelen állapotjáról: Székfoglaló értekezés, Pest, 1867 (Értekezések a philosophiai osztály köréből 1. 1.). link
 • A philosophiai módszerek akadályairól, I-II, Pest, 1868–1869 (Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből, 1/8-9). link, link
 • Apáczai Csere János mint bölcsész, in Apáczai Csere János bölcsészeti dolgozatai, szerk. H.C., Pest, 1869 [a belső címlapon: 1867!], 3-30. link
 • A philosophálás akadályai [I-III], Magyar Philosophiai Szemle 1(1882):1, 11-24 link; 1(1882):3, 161-175 link; 3(1884):4, 241-252 link.

Recenziók

 • Pauer Imre, A philosophia történelme: Első füzet, Pest, 1869. [H.C. ismertetője], Autonomia 2(1868).
 • Pauer Imre, A philosophia történelme: Második füzet, Pest, 1869. [H.C. ismertetője], Autonomia 3(1869):129. sz. (1869. jún. 9.)
 • Pauer Imre, Tapasztalati lélektan, Pest, 1870. [H.C. ismertetője] Szabad Egyház 2(1870):158. sz. (1870. júl. 15.)
 • Pauer Imre, Logika vagy gondolkodástan, Pest, 1870. [H.C. ismertetője] Szabad Egyház 2(1870):237. sz. (1870. okt. 19.)
 • Nemes Imre, Bölcsészeti szemelvények, Buda, 1872. [H.C. ismertetője] Budapesti Közlöny 6(1872):240. sz. (1872. okt. 19.) link

Pedagógia

 • Nevelési álláspontok, in Ért/Pest, 1850/1851.
 • Mi a művelés?, in Ért/Pest, 1851/1852, 3-13.
 • Mi a tanítás?, in Ért/Pest, 1852/1853, 3-13.
 • A tanodai műbecslésről, in Ért/Pest, 1854/1855, 3-18.
 • A lyrai művek tanodai felfogásáról, in Ért/Pest, 1855/1856, 3-18.
 • Tanügyi levelek I, Tanodai Lapok 2(1857):8. sz. (1857. febr. 25.)
 • Tanügyi levelek II, Tanodai Lapok 2(1857):13. sz. (1857. ápr. 1.)
 • Tanügyi levelek III, Tanodai Lapok 2(1857):2. félév, 2. sz. (1857. júl. 8.)
 • Nevelésügyi szakaszok: I. Nemzeti szükséglet, Új Magyar Muzeum 7(1857):2, 65-76. link
 • A tanrendszer gyakorlati becsének föltételeiről, in Ért/Pest, 1856/1857, 3-8.
 • Az írók tanodai jellemzéséről, in Ért/Pest, 1857/1858, 3-12.
 • Nevelésügyi szakaszok: II. Öszszerű eligazodás, Új Magyar Muzeum 9(1859):10-11, 438-475. link
 • A felgymnasiumi Olvasókönyv álláspontjairól, in Ért/Szeged, 1858/1859, 3-11.
 • Paedagogiai levelek, Népiskola 4(1874):1. sz. (1874. jan. 3.).