Diáknévsorok: Kecskemét

Gimnáziumi anyakönyvek

1715–1730

 • Lappang
 • Catalogus studiosae juventutis Scholas Pias frequentantis
 • Elveszett, föltehetően a gimnázium világháborús kiürítésekor, 1944-ben. Nyers Lajos 1936-ban még használta (vö. Nyers Lajos, A kecskeméti piarista gimnázium első tanárai és tanítványai 1715-1730, in Ért/Kecskemét 1935/36, 31). Az 1985-ben készül mikrofilmsorozaton (PMKL, Mikrofilmtár, 88-126. tekercs) már nincsen rajta.
 • Osztálylétszámok és statisztikák: Nyers Lajos, A kecskeméti piarista gimnázium első tanárai és tanítványai 1715-1730, in Ért/Kecskemét 1935/36, 21-30.

1737–1766

1767–1808

 • Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Kecskeméti gimnázium levéltára (III.8), Anyakönyvek, 3. kötet
 • Liber continens catalogus scholasticae juventutis / Catalogi scholasticae juventutis, quae ab anno 1767 in hoc nostro gymnasio Scholarum Piarum Kecskemthiensium erudiebatur (1767-1808). – Inventarium omnium rerum usibus gymnasii Kecskemethiensis apus Scholas Pias benigne gratuito oblatum, et ex benige resolutio peciniatio subsidio comparatarum (tankönyvek leltára, 1781).
 • Mikrofilmmásolat: PMKL, Mikrofilmtár, 88. tekercs.

1808/1809–1827/1828/I

 • Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Kecskeméti gimnázium levéltára (III.8), Anyakönyvek, 4. kötet
 • Névkönyvek (Informationes de juventute).
 • Magyar nyelvű címfelirata későbbi.
 • Mikrofilmmásolat: PMKL, Mikrofilmtár, 88-89. tekercs.

1827/1828/II–1845/1846

 • Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Kecskeméti gimnázium levéltára (III.8), Anyakönyvek, 5. kötet
 • Protocollum juventutis gymnasii regii Ketskemetiensis
 • Mikrofilmmásolat: PMKL, Mikrofilmtár, 89. tekercs.

1846/1847–1858/1859

 • Kecskeméti Piarista Gimnázium, Igazgatói iroda
 • Névkönyv
 • Mikrofilmmásolat: PMKL, Mikrofilmtár, 89-91. tekercs.

Névkönyvek

1850/51–1854/1855

 • Kecskeméti Piarista Gimnázium, igazgatói iroda
 • Névkönyvek (osztályonként füzetekben).
 • Mikrofilmmásolat: PMKL, Mikrofilmtár, 91. tekercs.

1855/56–1947/1948

 • Kecskeméti Piarista Gimnázium, igazgatói iroda
 • Névkönyvek (évente egy kötetben).
 • Mikrofilmmásolat: PMKL, Mikrofilmtár, 91-122, 126. tekercs.

Érettségi anyakönyvek

1863–1931

 • Kecskeméti Piarista Gimnázium, igazgatói iroda
 • Érettségi anyakönyvek 1863-2000, 18 kötet
 • Mikrofilmmásolat, 1863–1931: PMKL, Mikrofilmtár, 122-124. tekercs

Ösztöndíjasok

1753–1776

 • Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Kecskeméti rendház levéltára, Régi korszak (II.8.a), Lib. 10.
 • Liber pauperum studiosorum ex pia fundatione Kohariana vestiturum
 • Kötés nélküli füzet.

Nyomtatott értesítők*

1802, 1834-1836, 1840-1841, 1845-1847, 1859-1948

1865, 1913-1927, 1929-1944, 1946-1947

Bibliográfia

 • Dörnyei Sándor–V. Ecsedy Judit–Pavercsik Ilona, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája: XVIII. századi érdemsorozatok, Budapest, 1989 (A magyar neveléstörténet forrásai, 3), 67.
 • Gráberné Bősze Klára, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800-1850 (A magyar neveléstörténet forrásai, 28), Budapest, 2013, 62-63.
 • Gráberné Bősze Klára–Léces Károly, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–1948/49, 9. kötet (A magyar neveléstörténet forrásai, 16), Budapest, 2001, 219-226

* Az évszámok az értesítők (évkönyvek) megjelenésének évére (tehát a tanév végére) vonatkoznak.

 ! Befejezetlen