Diáknévsorok: Mosonmagyaróvár (1939-ig Magyaróvár)

Az 1739/40-ben megnyitott magyaróvári gimnáziumot 1789-ben létszámhiányra hivatkozva bezáratta a Helytartótanács, és csak 1798-ban sikerült megszerezni az engedélyt az újranyitásához. 1850 és 1854 között ismét szünetelt a tanítás, 1854/55-ben 4 osztályos algimnáziumként nyílt meg az iskola, amelyet 1911-től fokozatosan fejlesztettek főgimnáziummá. Az első VIII. osztályt és az első érettségit az 1914/15. tanévben szervezték meg. A gimnáziumot 1948 nyarán államosították, majd 1950 nyarán a piaristákat deportálták a városból. 1990-ben az egyházközség "Keresztény Általános Iskolát" nyitott az épületben, amelyet 1994-ben vett át a piarista rend. Jelenleg 12 évfolyamos iskolaként működik.

Gimnáziumi anyakönyvek

1739/40–1771/72

  • MNL Győr-Sopron-Moson Megye Győri Levéltára, Mosonmagyaróvári Részleg, Magyaróvári Piarista Gimnázium iratai (VIII.56), 42. kötet
  • Anyakönyv.
  • Éves összlétszámok: Balázsi József, A gymnasium tanárai és tanulóinak száma 1739/40–1889/90, in Ért/Magyaróvár, 1889/90, 3-15. Újabb adatokkal bővített közlése: Rappensberger Vilmos, A kegyes tanítórendiek vezetése alatt álló magyar-óvári gymnasium története 1739-1894-ig, in Ért/Magyaróvár, 1893/94, 3-175 (kny: Győr, 1894): 130-143.

1772/73–1827/28

1788/89, 1798/99, 1800/01–1849/50

  • PMKL, Acta gymnasii Magyaróváriensis (III.18), 1-4. tétel
  • Informationes (2 csomó, 2 kötet).

1856/57–1947/48

Magántanulók anyakönyve

1897/98–1918/19

Gimnáziumi érettségi jegyzőkönyvek

1862–1947/48

Gimnáziumi érettségi anyakönyvek

1914/15–1939/40

Nyomtatott értesítők*

1806-1808, 1810, 1814, 1823-1824, 1834-1837, 1839-1841, 1845-1847, 1863-1865, 1868, 1870, 1872-1947

1874-1876, 1878, 1880, 1882, 1885-1918, 1921-1947

Bibliográfia

  • Gráberné Bősze Klára, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800-1850 (A magyar neveléstörténet forrásai, 28), Budapest, 2013, 98-100.
  • Gráberné Bősze Klára–Léces Károly, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–1948/49, 12. kötet (A magyar neveléstörténet forrásai, 20), Budapest, 2004, 33-40.

* Az évszámok az értesítők (évkönyvek) megjelenésének évére (tehát a tanév végére) vonatkoznak.