Diáknévsorok: Szeged

Gimnáziumi anyakönyvek

1721/22–1757/58, 1758/59–1791/92

  • Elveszett (2 kötet).
  • Összlétszámadatok 1721/22-1885/86: Pap János, A piaristák Szegeden 1720-1886, Szeged, 1886, 311.

Használta az 1880-as években Pap János (i.m., 331-334) és az 1920-as években Lugosi Döme (A piaristák szegedi drámajátékai, in Irodalomtörténeti Közlemények 39[1929], 218). Feltehetőleg a szegedi rendház 1950. évi államosítása során vesztek el.

1755/56, 1757/58

1787/88–1849/50

1850/51–1867/68

1867/68–1930/31

Gimnáziumi érettségi anyakönyvek

1851/52–1930/31

Nyomtatott értesítők*

1803, 1815–1817, 1819, 1821, 1833–1836, 1845–1847 (líceum)

1833–1836, 1841–1842, 1845–1846, 1852–1859, 1863–1865, 1867–1868, 1870, 1872–1874 (gimnázium)

1852–1949 (gimnázium)

Bibliográfia

  • Dörnyei Sándor–V. Ecsedy Judit–Pavercsik Ilona, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája: XVIII. századi érdemsorozatok, Budapest, 1989 (A magyar neveléstörténet forrásai, 3), 146.
  • Gráberné Bősze Klára, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800-1850 (A magyar neveléstörténet forrásai, 28), Budapest, 2013, 176-180.
  • Gráberné Bősze Klára–Léces Károly, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–1948/49, 16. kötet (A magyar neveléstörténet forrásai, 24), Budapest, é.n., 14-22.

* Az évszámok az értesítők (évkönyvek) megjelenésének évére (tehát a tanév végére) vonatkoznak.