Diáknévsorok: Nagykanizsa

A piaristák gróf Batthyány Lajos nádor alapítványa segítségével telepedtek le Kanizsán. Gimnáziumuk 1765/66-ban nyílt meg. Az 1850-ben 4 osztályos algimnáziummá lefokozott középiskolát 1867 és 1871 között fejlesztették főgimnáziummá. Az első érettségit az 1871/72. tanévben tartották. Az 1923-ban elkészült rendház- és iskolaépületben konviktust is kialakítottak. Az iskolát és a konviktust 1948-ban államosították, a rendházat 1950-ben számolták fel. 1992-ben a visszaköltöző piaristák előbb általános iskolát, majd gimnáziumot és kollégiumot is nyitottak. Jelenleg 12 évfolyamos iskolaként működik.

Anyakönyvek

1926/27–1944/45

Nyomtatott értesítők*

1818, 1823, 1833–1836, 1839, 1841–1843, 1845, 1864–1947 (gimnázium)

1866, 1868 (elemi iskola)

1877-1947 (gimnázium)

Bibliográfia

  • Gráberné Bősze Klára, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800-1850 (A magyar neveléstörténet forrásai, 28), Budapest, 2013, 102-104.
  • Gráberné Bősze Klára–Léces Károly, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–1948/49, 12. kötet (A magyar neveléstörténet forrásai, 20), Budapest, 2004, 129-136.