Diáknévsorok: Vác

Gimnáziumi anyakönyvek

1716/17–1757/58

 • Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Acta gymnasii Vaciensis (III.7), 1. kötet
 • Catalogus studiosae juventutis Vaciensis.

1758/59–1771/72

 • Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Acta gymnasii Vaciensis (III.7), 2. kötet
 • Catalogus juventutis Gymnasii Vaciensis Scholarum Piarum.
 • Osztálylétszámok, 1717–1792: Kilián István, A magyarországi piarista iskolai színjátszás forrásai és irodalma 1799-ig, Budapest, 1994, 327-328.

1772/73–1779/80

1780/81–1849/50

1784/85–1789/90, 1841/42–1849/50

1784/1785

 • Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Acta gymnasii Vaciensis (III.7), 4/a. tétel
 • Protocollum professoratus secundae humanitatis scholae in Gymnasio Vaciensi (registrum soluti didactri).

1795/96

1800/01–1808/09

 • Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Acta gymnasii Vaciensis (III.7), 3. kötet
 • Nomina et cognomina studiosorum, qui in Gymnasio Vaciensi frequentaverunt.

1806/1807

 • Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Acta gymnasii Vaciensis (III.7), 4/b. tétel
 • Protocollum scholasticum discipulorum receptorum cum testimoniis, item instructorum, hospitiorum, commendantium et commendatorum per directorem Martinum Bolla.

1850/51–1883/84

1884/85–1940/41

Érettségi anyakönyvek

1880/81–1930/31

Nyomtatott líceumi értesítők*

1836, 1839, 1842, 1844, 1846–1847

Nyomtatott gimnáziumi értesítők*

1788

 • Váci Püspöki és Káptalani Levéltár, Váci Szemináriumi Levéltár, Theresianum, 1788.

1795–1797, 1800–1812, 1814–1827, 1832–1837, 1840–1843, 1845–1846, 1848–1850, 1852, 1855–1856, 1863–1865, 1867–1948

1865, 1874, 1877–1878, 1880, 1885–1888, 1890, 1893–1900, 1902, 1904–1918, 1920–1947

Bibliográfia

 • Dörnyei Sándor–V. Ecsedy Judit–Pavercsik Ilona, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája: XVIII. századi érdemsorozatok, Budapest, 1989 (A magyar neveléstörténet forrásai, 3), 182-187.
 • Gráberné Bősze Klára, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800-1850 (A magyar neveléstörténet forrásai, 28), Budapest, 2013, 205-212.
 • Gráberné Bősze Klára–Léces Károly, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–1948/49, 18. kötet (A magyar neveléstörténet forrásai, 26), Budapest, é.n., 109-116.

* Az évszámok az értesítők (évkönyvek) megjelenésének évére (tehát a tanév végére) vonatkoznak.