Diáknévsorok: Tata

Gimnáziumi anyakönyvek

1765/66–1777/78, 1814/15–1816/17

  • Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Acta gymnasii Tatensis (III.23), 1. kötet
  • Catalogus juventutis scholaticae in gymnasio Tatensi. – Protocollum gymnasii Tatensis [1784-1803].
  • Osztálylétszámok, 1766-1776: Kilián István, A magyarországi piarista iskolai színjátszás forrásai és irodalma 1799-ig, Budapest, 1994, 616.

1803/04–1811/12

1778/79–1779/80, 1781/82, 1783/84, 1814/15, 1816/17, 1818/19, 1821/22, 1825/26–1833/34, 1835/36–1838/39, 1840/41, 1842/43–1843/44, 1846/47–1865/66, 1872/73, 1875/76–1885/86, 1887/88, 1889/90–1894/95, 1896/97–1901/02, 1903/04–1947/48

  • Eötvös József Gimnázium (Tata)
  • Anyakönyvek.
  • Létszámok és a végzősök névsora: Körmendi Géza, A tatai gimnázium névtára 1765–2002: A Kegyestanítórend Tatai Gimnáziuma (1765–1948) és az Állami Gimnázium (1948–1951), valamint az Eötvös József Gimnázium (1951–2002) tanárai és diákjai, Bp., 2004.

Nyomtatott értesítők*

1801, 1813, 1825, 1833–1836, 1838–1839, 1841–1842, 1845–1848, 1851–1852, 1855–1856, 1863–1865, 1867–1876

Bibliográfia

  • Dörnyei Sándor–V. Ecsedy Judit–Pavercsik Ilona, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája: XVIII. századi érdemsorozatok, Budapest, 1989 (A magyar neveléstörténet forrásai, 3), 162-171.
  • Gráberné Bősze Klára, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800-1850 (A magyar neveléstörténet forrásai, 28), Budapest, 2013, 196-199.
  • Gráberné Bősze Klára–Léces Károly, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–1948/49, 17. kötet (A magyar neveléstörténet forrásai, 25), Budapest, é.n., 129-135.

* Az évszámok az értesítők (évkönyvek) megjelenésének évére (tehát a tanév végére) vonatkoznak.