Emlékezés a szerzetesrendek 1950. évi feloszlatására

A napokban hagytuk magunk mögött a 70. évfordulóját annak, hogy a Rákosi Mátyás vezette kommunista rendőrállam 1950 nyarán több éjszakai akcióval több mint 3000 szerzetest deportált különféle kolostorokba, majd pedig szeptember 7-én megvonta a szerzetesrendek működési engedélyét. Eközben megindultak az állam és egyház közötti tárgyalások, amelyek azonban csupán annyi eredményt hoztak, hogy négy tanítórend kilenc kolostora és nyolc iskolája korlátozott és ellenőrzött körülmények között mégiscsak folytathatta tevékenységét.

Az évforduló alkalmából több írás is megjelent internetes oldalakon:

Konferenciák, megemlékezések

A témára vonatkozó korábbi írások (az interneten):

A témára vonatkozó korábbi írások (nyomtatásban):

Az alábbiakban végül néhány olyan kitiltási határozatot teszünk közzé, amelyekkel a szegedi, nagykanizsai, magyaróvári és tatai piaristákat lakóhelyükről kitiltották, majd teherautóval Vácra, illetve Hatvanba szállították. Az iratok az egyes hagyatékokban maradtak fönn.