Könyvtárunk és levéltárunk nyilvános intézmények, amelyek Magyarország költségvetéséből az egyházi közgyűjtemények számára biztosított támogatásból működnek. A Magyar Katolikus Egyház elosztási gyakorlata miatt a támogatás ránk eső része csak a bérköltség 60%-át teszi ki, és nem fedez semmilyen más kiadást.

Adattárak

Emlékhelyek

Piarista emlékhelyek Magyarországon

Magyarországi piarista rendházak

Névváltozatok, kronológiai adatok.

A Piarista Rend Magyar Tartománya elöljárói

Archontológia.

A magyarországi piarista iskolák diáknévsorai

A magyarországi piarista iskolák anyakönyveinek és nyomtatott értesítőinek lelőhelyjegyzéke.

Neves piarista diákok

A piarista diák kis kalauza című kis könyvecske első hét kiadásában (1905–1943) szereplő jegyzékek adatai, további nevekkel kiegészítve.

Általános rendtörténeti adattárak

Online adattárak linkgyűjteménye.