Kiadványok

Magyarország piarista múltjából könyvsorozat

Magyarország piarista múltjából könyvsorozat - Bevezető

A piarista rend múltját bemutató, tudományos alaposságú dolgozatok 1948 előtt többnyire a rendi iskolák értesítőiben, illetve a „Palaestra Calasanctiana” könyvsorozatban kaptak helyet. Utóbbi nem csak rendtörténeti dolgozatokat, hanem a piaristák legkülönbözőbb tudományágakban megírt doktori értekezéseit közölte. Kinyomtatásuk a doktori fokozat megszerzésének egyik föltétele volt. Ma ilyen föltétel nincsen, viszont sokakat érdekel a piarista rend múltja, amelynek például diákként maguk is részesei voltak. Ezért szükségesnek látszott, hogy nyomtatásban is közzé tegyük a jól sikerült disszertációkat, szakdolgozatokat, illetve a szerencsére létező rendtörténeti kutatások ilyen formában elkészült eredményeit, amelynek első két kötete 2007 őszén jelent meg.

A magyar piaristák és a Tanácsköztársaság

a bevezetést írta Szakál Ádám SchP,
a forrásokat sajtó alá rendezte Koltai András
Piarista Rend Magyar Tartománya, Budapest, 2013 (Magyarország piarista múltjából, 7)

 • 24 cm, 458 pp.
 • ISBN: 978-963-89610-5-1
 • 2100 Ft

A Tanácsköztársaság rövid időszaka a magyar történelem azon epizódjai közé tartozik, amelynek elfogultságoktól mentes történeti földolgozása még mindig nem nevezhető befejezettnek. A piarista rendtörténetírásnak sem tartozott kedvelt témái közé a proletárdiktatúra időszaka, amely a rendet rövid idő alatt igen súlyos válságba taszította, és komoly kérdéseket vetett föl a piarista szerzetesi élettel kapcsolatban is.

Piarista eszmék és sorsok a 20. századból: Tanulmányok

Szende Ákos; szerkesztette Koltai András
Piarista Rend Magyar Tartománya, Budapest, 2013 (Magyarország piarista múltjából, 6).

 • 24 cm, 292 pp.
 • ISBN: 978-963-89610-4-4
 • 2100 Ft

„Az Egyház legjobb védelme híven előadott múltja” – vallja a kötet szerzője, Szende Ákos, akinek a kötetben tizenegy tanulmánya olvasható, amelyek egy vagy több piarista szerzetes sorsát, ilettve életének egy-egy életrajz különleges szeletét mutatják be a 20. század viharos második feléből.

A kolozsvári Kalazantinum története 1894–1916

írták Russel Károly, Fekete Endre és Hám Antal piaristák, s. a. rend., szerk., és a kísérőtanulmányt írta Sas Péter
Piarista Rend Magyar Tartománya, Budapest, 2009 (Magyarország piarista múltjából, 4).

 • 24 cm, 360 oldal
 • ISBN:978-963-88543-1-5
 • Ára: 1200 Ft

Az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó éveiben, 1894 és 1916 között piarista kispapok népesítették be a kolozsvári Farkas utca 4. számú házát, közvetlenül a szintén piaristák vezette főgimnázium mellett.

A magyar piaristák 1950-ben: Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP; a visszaemlékezések szerzői Szűcs Imre, Fazekas József, Galambos László, Biró Imre, Magyar István, Veszprémi Tibor, Etele György
Piarista Tartományfőnökség, Budapest, 2007 (Magyarország piarista múltjából, 2).

 • 24 cm, 208 oldal.
 • Ára: 1100 Ft

Böszörményi Géza azt a rendtörténeti „pillanatot” ragadta meg, amikor a kommunista hatalom 1950 nyarán „megegyezésre” akarta kényszeríteni a magyar katolikus egyházat, ezért internálta a magyarországi szerzetesek mintegy negyedét, közel 3000 főt, köztük 50 piaristát is.

Egyéb kiadványok