Neves piarista diákok

Bevezető a névsorhoz

A piarista diák kis kalauza című kis könyvecske már első kiadásától (A piarista deák kis kalauza, 1905) fogva tartalmazta „A piaristák híresebb tanítványainak” névsorát. A szerkesztő, Prónai Antal azonban lábjegyetben hozzátette, hogy „e névsor korántsem tart számot teljességre; a kiegészítésre szolgáló adatokat nagy köszönettel fogadom, valamint hálásan köszönöm mindazoknak szívességét, akik összeállításához készséggel hozzájárultak”. A névsor valóban kiadásról kiadásra (1912, 1926) bővült, és egyaránt tartalmazott elhunyt és akkor élő piarista diákokat. A Sebes Ferenc által szerkesztett 1929. évi negyedik kiadás külön sorolta föl a „múlt” és a „jelen” piarista öregdiákjait, utóbbiakról megjegyezve, hogy „főleg azok vannak fölvéve, akik a piarista iskolával érintkezést tartanak fönn”. A Tomek Vince által szerkesztett 5. kiadástól (1934) fogva az élők elmaradtak, ettől kezdve csak az elhunytak szerepeltek. A hatodik (1939) és hetedik kiadásokban (1943) Tomek nem névsorban, hanem életpályák (foglalkozások) szerint csoportosítva sorolta föl a neveket.

Az adattár alapjátul a Kis kalauz hét kiadásában (1905–1943) összesen 849 személy adatai szerepeltek. Ezeket 2010-ben egységes névsorba rendeztem, és közzétettem levéltárunk honlapján. Az adatokat csak néhány esetben korrigáltam (töröltem, javítottam téves adatokat). Ezt követően kezdtem el többé-kevésbé módszeresen gyűjteni a jegyzékből életkoruk vagy egyéb okok miatt kimaradt neves diákok adatait. Hiányoztak például a jeles magyar piaristák, akik túlnyomórészt szintén piarista diákok voltak, mert az ő névsorukat a Kis kalauzok külön fejezetben közölték. Az itt böngészhető és kereshető névsor ezen gyűjtőmunka eredménye, és folyamatosan bővül.

K.A. (2018).

Vissza a névsorhoz