Diáknévsorok: Selmecbánya (1777–1919)

Anyakönyvek

1798

1854–1917

  • Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Banská Štiavnica / Besztercebányai Állami Levéltár Selmecbányai Taglevéltára, Král'ovské katolícke hlavné gymnázium v Banskej Štiavnici / Selmecbányai királyi katolikus főgimnázium, inv. č. 4-64.
  • Školský katalógy / Névkönyvek
  • Hiányzik: 1862, 1867, 1874.

1896-ban még három további kötet volt a gimnázium irattárában, amelyek az 1777 és 1852 közötti évek név- és érdemsorait tartalmazták (ld. Szártorisz Ferenc SchP, A selmeczbányai kir. kath. gymnasium története, in Ért/Selmecbánya 1895/1896, 3-73: 65, nº 13-14, 18), valamint az érettségi anyakönyvek első kötete (1852–1859; uo., nº 19), ezek azonban lappanganak. A mai levéltári fondban (ld. fent) már nem találhatóak meg, ahogyan az 1909–1918. évi érettségi törzskönyvek és a gimnáziumi irattár sok más egykori kötete sem.

Feldolgozások

  • Bertalan Alajos SchP, A selmeczbányai kir. kath. nagygymnasium rövid története, in Ért/Selmecbánya 1875/1876, 3-18: 17. – Éves összlétszámok, 1777–1857.
  • Szártorisz Ferenc SchP, A selmeczbányai kir. kath. gymnasium története, in Ért/Selmecbánya 1895/1896, 3-73: 61-62. – Éves összlétszámok, 1777–1896.
  • Kilián István, A magyarországi piarista iskolai színjátszás forrásai és irodalma 1799-ig, Budapest, 1994, 641. – Éves összlétszámok, 1777–1799.

Nyomtatott iskolai értesítők

Bibliográfia

  • Dörnyei Sándor–V. Ecsedy Judit–Pavercsik Ilona, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája: XVIII. századi érdemsorozatok, Budapest, 1989 (A magyar neveléstörténet forrásai, 3), 144.
  • Gráberné Bősze Klára, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800–1850 (A magyar neveléstörténet forrásai, 28), Budapest, 2013, 156-159, 230.
  • Gráberné Bősze Klára–Léces Károly, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–1948/49, 15. kötet (A magyar neveléstörténet forrásai, 23), Budapest, é.n., 11-16.