Diáknévsorok: Podolin (1644–1919)

A podolini volt a Kárpát-medence legkorábbi alapítású piarista rendháza. Az első szerzetesek 1642-ben érkeztek ide, és 1643-ban nyitották meg a gimnáziumot. Mivel a város 1772-ig lengyel közigazgatás alatt állt, a rendház is a lengyel rendtartományhoz tartozott egészen 1782-ig, ám a gimnázium ebben az időszakban is számos magyarországi diákot fogadott. 1850-ben a császári hatóság bezárta a gimnáziumot, amelyet 1866/67-ben sikerült újranyitni mint algimnáziumot. 1911/12-ben elkezdődött az V-VIII. osztályok fokozatos megnyitása, ám a diákok kis létszáma miatt 1917/18-ban az eredeti négyosztályos formát állították helyre. Az 1918/19. tanév végén a csehszlovák hatóság megszüntette a gimnáziumot Podolinban.

Anyakönyvek

1644–1674

1644–1722

 • PMKL, Acta domus Podolinensis (II.1), Libri, nº 24.
 • Catalogus studiosorum Scholas Pias Clericorum Regularium, Pauperum Matris Dei Podolinii olim & nunc frequentantium
 • 1644–1684 visszamenőleg, majd 1686–1722 folyamatosan, ABC-rendben tartalmazza a diákok neveit.
 • matricula.hu

1696–1786

 • PMKL, Acta domus Podolinensis (II.1), Libri, nº 25.
 • Nomina studiosorum scholarum nostrarum / Liber XLIII. Collegii Podoliniensis Scholarum Piarum in quo continentur nomina studiosorum scholarum nostrarum
 • Tanévek és osztályok rendjében hozza a diákok névsorait.
 • matricula.hu

1753–1824

1791–1796, 1798

1867–1919

Feldolgozások

Kiegészítendő

Nyomtatott iskolai értesítők

Bibliográfia

 • Dörnyei Sándor–V. Ecsedy Judit–Pavercsik Ilona, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája: XVIII. századi érdemsorozatok, Budapest, 1989 (A magyar neveléstörténet forrásai, 3), 132-133.
 • Gráberné Bősze Klára, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800–1850 (A magyar neveléstörténet forrásai, 28), Budapest, 2013, 143.
 • Gráberné Bősze Klára–Léces Károly, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–1948/49, 14. kötet (A magyar neveléstörténet forrásai, 22), Budapest, [2006], 56-60.