Diáknévsorok: Léva (1816–1919)

Lévára 1815-ben érkeztek meg az első piaristák, és az 1815/16. tanévben már megnyílt az iskola is hatosztályos, teljes gimnáziumként. 1849-ben átmenetileg bezárták, majd 1851-ben négyosztályos kisgimnáziumként nyílt meg ismét. Az 1880-as évtizedben fokozatosan nyitották meg a felső négy osztályt is, a VIII-at 1886/87-ben. Az 1918/19. tanév közben a csehszlovák hatóság lefoglalta a piarista gimnáziumot, és épületében rövidesen állami reálgimnáziumot nyitott. 1938–1944 között Léva újra Magyarországhoz tartozott, a rend azonban nem települt vissza ide.

Anyakönyvek

1815–1863

 • Štátny Archív v Nitre, pobočka Levice / Nyitrai Állami Levéltár Lévai Fióklevéltára, Gymnázium v Leviciách / Lévai gimnázium iratai, inv. č. 264-304.
 • Spisy / Iratok
 • Az iskola hivatali iratait tartalmazó, tanévenként számozott akták. Hiányzik: 1821–1824, 1844, 1849–1851. 

1864–1919

 • Štátny Archív v Nitre, pobočka Levice / Nyitrai Állami Levéltár Lévai Fióklevéltára, Gymnázium v Leviciách / Lévai gimnázium iratai, inv. č. 20-55.
 • Névkönyvek / Triedne katalógy
 • Tanévenként számozott tételek. Hiányzik: 1865, 1868, 1870, 1874, 1876–1877, 1885, 1892–1893, 1896, 1902, 1905, 1907–1909, 1911, 1913–1915, 1917.

Érettségi anyakönyvek, 1887–1919

 • Štátny Archív v Nitre, pobočka Levice / Nyitrai Állami Levéltár Lévai Fióklevéltára, Gymnázium v Leviciách / Lévai gimnázium iratai, inv. č. 88-111.
 • Érettségi vizsgajegyzőkönyvek / Maturitné protokoly
 • Hiányzik: 1907–1914, 1916.

Nyomtatott iskolai értesítők

Bibliográfia

 • Gráberné Bősze Klára, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800–1850 (A magyar neveléstörténet forrásai, 28), Budapest, 2013, 83-87.
 • Gráberné Bősze Klára–Léces Károly, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–1948/49, 11. kötet (A magyar neveléstörténet forrásai, 18), Budapest, 2003, 14-19.