Diáknévsorok: Kisszeben (1741–1919)

Gimnáziumi anyakönyvek

1741–1769

 • Štátny archív v Prešove / Eperjesi Állami Levéltár, Piaristi v Sabinove / Piaristák Kisszebenben, inv. č. 21.
 • Liber scholarum continens catalogos nominum juventus gymnasii Cibiniensis ab anno 1741 insertorum

1794

1800–1843

 • Mestské múzeum Sabinov / Kisszebeni Városi Múzeum, Piaristicka knižnica Sabinov / Kisszebeni Piarista Könyvtár, D 240
 • Liber continens nomina studentium juventutis Cibiniensis ab anno 1800 usque 1843 / Series juventutis scholasticae ab anno scholastico 1799/1800 in R. M. Gymnasio Cibiniensi Scholarum Piarum

1844–1855

 • Štátny archív v Prešove / Eperjesi Állami Levéltár, Piaristi v Sabinove / Piaristák Kisszebenben, inv. č. 22.
 • Series juventutis scholasticae Regii Minoris Gymnasii Cibiniensis Scholarum Piarum ab anno 1843/4 descripta

1863–1919

 • Štátny archív v Prešove / Eperjesi Állami Levéltár, Piaristické gymnázium v Sabinove, inv. č. 1-80.
 • Névkönyvek / Triedny katalógy
 • Osztályonként, 1875-től tanévenként számozott tételek. Hiányzik: 1866 (I. o.), 1867, 1871 (I–III. o.), 1872 (IV. o.), 1903, 1909–1911.

Feldolgozások

 • Viszolajszky István, A kisszebeni kegyesrendi gimnázium története, Kassa, 1896, 65. – Osztálylétszámok,
 • Kilián István, A magyarországi piarista iskolai színjátszás forrásai és irodalma 1799-ig, Budapest, 1994, 593. – Osztálylétszámok, 1741–1769.
 • Čižmár, Marián, Kalazanského zbožné školy v Sabinove : Príspevok k dejinám piaristov v Sabinove (1739–1922), Prešov, 2001, 52-57, 63-75, 86. – Osztálylétszámok és tanárok, 1741–1769, 1801–1850, 1919.

Nyomtatott értesítők

Bibliográfia

 • Dörnyei Sándor–V. Ecsedy Judit–Pavercsik Ilona, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája: XVIII. századi érdemsorozatok, Budapest, 1989 (A magyar neveléstörténet forrásai, 3), 71.
 • Gráberné Bősze Klára, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800-1850 (A magyar neveléstörténet forrásai, 28), Budapest, 2013, 69.
 • Gráberné Bősze Klára–Léces Károly, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–1948/49, 10. kötet (A magyar neveléstörténet forrásai, 17), Budapest, 2002, 130-134.

Kész.