Diáknévsorok: Buda (1832–1851)

A budai jezsuita gimnáziumot, amelyben rend 1773. évi megszüntetése után világi tanárok tanítottak, a Helytartótanács fölkérésére 1832-ben vette át a piarista rend. Emellett a budai elemi iskolában is tanítottak piaristák, eleinte egy vagy kettő, 1848-tól négy vagy öt osztályban. A teljes, hat osztályos gimnáziumot 1850-től nyolc osztályos, német nyelvű, főgimnáziummá alakították, amelyet 1851 szeptemberében a kormányzat elvett a rendtől, és admonti bencésekre, valamint világi tanárokra bízott. Miután 1861-ben visszaállt a magyar tanítási nyelv, a Helytartótanács Lutter Nándor piaristát nevezte ki igazgatóvá, aki 1884-ig állt a gimnázium élén. Az elemi iskolában 1880-ig tanítottak piaristák.

Anyakönyvek

Az iskola irattára Budapest ostroma során, 1944–1945-ben majdnem teljesen megsemmisült. Az alábbi tételen felül anyakönyvek csupán az 1923–1949 közötti évekről maradtak fenn (uo., 2-26, 34. kötetek), az érettségi törzskönyvek az 1911–1946 közötti évekről (uo., 27-32. kötet, 33. téka).

1827–1834

Nyomtatott iskolai értesítők

Bibliográfia

  • Gráberné Bősze Klára, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800–1850 (A magyar neveléstörténet forrásai, 28), Budapest, 2013, 15-18 (gimnázium), 18-19 (elemi).

Kész