Hitre, tudásra (I)

A piaristák és a magyar művelődés: Kiállítási katalógus, I. kötet

szerkesztette Koltai András; társszerkesztők Borbás Péter, Szekér Barnabás, Rákossy Anna
Piarista Rend Magyar Tartománya, Budapest, 2017

A Budapesti Történeti Múzeumban 2017. november 15. és 2018. február 28. között látható kiállítás katalógusának két gazdagon illusztrált kötete összesen 32 tanulmányt tartalmaz a piarista rend magyarországi történetéről. Az első kötetben többek között a magyar piaristák iskolarendszeréről, természettudományos oktatásáról, történetírásáról, lelkipásztorkodásukról és a szellemjárásokról olvashatók tanulmányok. Mindehhez több, mint 400 illusztrált leírás kapcsolódik kiállításon bemutatott tárgyak részletes leírásával, többek között Kalazanci Szent Józsefet ábrázoló festményekről, fizikai és természettudományi szertárak érdekes darabjairól, gazdagon díszített egyházi ötvösművekről, miseruhákról, ereklyékről.

„Az eddigi legteljesebb módon nyílik lehetőségünk megismerni e több évszázados múlt, a Piarista Rend magyarországi történetének tárgyi emlékeit. Idegenvezetést kapunk a rend életének sokszínű, izgalmas világába: megjelennek előttünk a diákok közt sürgő-forgó, oktató tanárok, a hitéletben való elmélyedést segítő atyák, közösségben Istennek szentelt szerzetesek, a természet világát feltáró tudósok, a szépséget sokféleképpen közénk idéző művészek, kíváncsi világjárók – s mindezek közben az emberek, akik egyek voltak közülünk, személyes és közösségi kereséseikkel, nagyságukkal és gyengeségeikkel együtt.” (Labancz Zsolt tartományfőnök bevezetőjéből)

Lásd még

Fejezetek és tanulmányok

 1. Templom (Kalazanci Szent József, a rendalapító)
  • A piarista rend és Magyarország első kapcsolatai (1627–1666) / Tusor Péter – Koltai András, 19–38
  • Szép, eleven, újuló kútforrás: 18. századi magyar nyelvű prédikációk Kalazanci Szent Józsefről / Maczák Ibolya, 39–46
 2. Iskola (Oktatás és nevelés)
  • A piarista kapcsolati háló a 18. század második felében / Julia Krämer-Riedel, 115–120
  • A magyarországi piarista iskolák élete / Koltai András, 121–136
 3. Fizikai szertár (Matematika és fizika)
  • A piarista rend szerepe a természettudomány oktatásában Magyarországon a 17–18. században / Koltai András, 183–192
  • A természettudományos oktatás a budapesti piarista gimnáziumban / Görbe László SchP, 193–202
 4. Természetrajzi szertár (Utazások, földrajz, biológia)
  • A magyar piaristák a biológiai tudományok terén / Szabó Gábor István SchP, 245–264
 5. Történelmi tár (Régészet és történetírás)
  • Magyarországi piarista történetírók / Forgó András, 295–304
  • A magyar piarista rendtörténetírás története / Szekér Barnabás, 305–314
 6. Sekrestye (Szentségek és csodák),
  • Piarista lelkipásztorkodás a barokk korban / Siptár Dániel, 373–386
  • Szellemek és piaristák: Harmadik típusú találkozások a 17. század végén / Koltai András, 387–404
 7. Oratórium (Hitoktatás és hittudomány)
  • Hitre nevelés a magyarországi piarista iskolákban a 17–18. században / Koltai András, 465–474
  • Piarista szerzők prédikációi a 18. században / Maczák Ibolya, 475–480
  • A piaristák és a kegyes társulatok / Siptár Dániel, 481–490
  • Lénárd Ödön és az egyházi iskolák államosítása (1948) / Gianone András, 491–496
  • A „piaristák pere” (1952) / Bajnok László, 497–506

Kapható