Szenctől Tatáig

A piarista rend és a műszaki-gazdasági szakoktatás kezdetei Magyarországon

Hegyi Ferenc SchP
sajtó alá rendezte Koltai András és Szekér Barnabás
Piarista Rend Magyar Tartománya, Budapest, 2016
(Magyarország piarista múltjából, 10)

A Magyar Levéltárosok Egyesülete a monográfiák és tanulmánykötetek kategóriájában „az év levéltári kiadványa 2016” díjban részesítette.

Nem irtottak erdőt, nem terjesztették a földmíves kultúrát, abban a nagy munkában sem vettek részt, amely a kereszténységet és vele a nyugati műveltség elemeit hozta hazánkba. Ezt a feladatot … elvégezték azok a rendek, amelyek évszázadokkal korábban kapcsolódtak bele a magyar életközösségbe. A magyar piaristák … a szakoktatás és a gyakorlati nevelés terén úttörők. Ódon rendházaik képtárában néma tisztelettel szemléljük egyszerű szerzetesi alakjukat. … Körzőt, vonalzót, könyvet és fóliánsot szorongatnak a kezükben. Igen, ők a Scriptura duplexeken, Methodusokon, kereskedelmi akadémiai terveken törték inkább magukat. Iskoláik történetének legszebb lapjai közé tartoznak azok, amelyek megörökítik a 18. században … végzett ezirányú munkájukat. (Hegyi Ferenc SchP)

Hegyi Ferenc (1912-1983) piarista négy évtizeden át dolgozott azon, hogy fölkutassa a szenci piarista Collegium Oeconomicum (1763-1776) és a tatai Studium Cameraticum (1776-1780) történetét. E témában írott hét, kisebb-nagyobb terjedelmű tanulmányát most egy kötetben, forrásokkal, adattárakkal és ábrákkal kiegészítve adjuk közre.

Tartalom

 • A piarista rend Magyarországon a gyakorlati irányú tanítás szempontjából, 15-19.
 • A szenci piarista Collegium Oeconomicum (1763-1776): Arcélek, diákok, pillanatképek, 21-56.
 • A szenci piarista Collegium Oeconomicum könyvtára, 57-68.
 • Adatok a tatai piarista kollégium történetéhez (1765-1780), 69-140.
 • A tatai Studium Cameraticum diákjainak két jeles rajza Mária Terézia budavári palotájáról, 141-155.
 • Koppi Károly merkantilista eszméi és kereskedelmi akadémiai tervezete (1796), 157-164.
 • Klohammer János geometra-hidraula könyvtára, 165-175.
 • Források
  • [közte:] Valero Jakab beszéde a szenci Collegium Oeconomicum megnyitásakor, Szenc, 1764. május 7., 187-218.
 • Adattár
  1. A szenci Collegium Oeconomicum és a tatai Studium Cameraticum tanárai 1764-1780, 245-247.
  2. A szenci Collegium Oeconomicum és a tatai Studium Cameraticum diákjai 1764-1780, 247-266.
  3. A tatai piarista iskola tanárai 1765-1781, 266-268.
  4. A tatai piarista gimnázium filozófiai tagozatának diákjai 1765-1780, 268-278.
  5. A szenci Collegium Oeconomicum tanárainak és diákjainak fönnmaradt rajzai, 279-295.
  6. A szenci kollégium könyvtárából fönnmaradt könyvek, 295-300.