A tatai piarista rendház története 1943–1950

Darvasy Mihály SchP, Biró Imre SchP
sajtó alá rendezte Túri Róbert, Koltai András; utószó Vizkelety András
Piarista Rend Magyar Tartománya, Budapest, 2017
(Magyarország piarista múltjából, 11)

A tatai piarista rendház és gimnázium működésének utolsó hét esztendejéről készült 300 oldalnyi, különlegesen részletes és alapos, kézzel írt krónika a téma és a szerzők szerencsés találkozásának köszönheti létrejöttét. A második világháború, a kommunista hatalomátvétel, majd az erőszakos államosítások és végül a rendház erőszakos fölszámolása fordulatokkal teli eseményeit ugyanis két rendtörténészi elhivatottságú piarista, két tartományfőnöki titkár, Darvasy Mihály (1917-1973) és Biró Imre (1883-1972) örökítette meg. (Az utóbbi Tatára kerülése előtt, 1943-ig, utóbbi pedig a tatai gimnázium államosítása után, 1948-tól volt tartományfőnöki titkár.) Írásukban kitértek a tatai és a tatabányai piarista iskola életére, egyházi rendezvényekre, cserkészkirándulásokra, a gazdasági helyzetre, harci cselekményekre, de szívesen megörökítették az őket érdeklő országos eseményeket is, mint Tomek Vince piarista generálissá választását vagy Mindszenty József prímás perét. A két piarista rendtörténész munkáját kötetünkben teljes terjedelemben, jegyzetekkel ellátva, néhány további följegyzéssel és térképvázlattal kiegészítve közöljük.

Tartalom

  • Előszó
  • Az 1943/1944. iskolai év
  • Az 1944/1945. iskolai év
  • Az 1946/1947. iskolai év
  • Az 1948/1949. iskolai év
  • Az 1949/1950. iskolai év
  • Épületrajzok
  • Vizkelety András: A tatai piarista közösség utolsó éveinek történetéhez: Egy öregdiák megjegyzései
  • Rövidítések és idegen kifejezések szótára
  • Névmutató