Üzenetek a máramarosi végekről

Kádár József piarista beszámolói és emlékezései (1945-1992)

sajtó alá rend. Koltai András, Orosz Krisztofer Levente
Simonchicz Ince Kulturális Egyesület, Budapest–Máramarossziget, 2014

Kádár József piarista szerzetes, a máramarosszigeti piarista gimnázium utolsó igazgatója, különleges ember volt, aki képes volt bátran és talékonyan megélni papi és tanári hivatását a romániai kommunista diktatúra legsötétebb éveiben, az ország talán legtávolibb pontján, Máramarosban is. A háború után a semmiből iskolát szervezett, közben diákjaival hadifoglyokat és deportáltakat mentett, plébánosként fáradhatatlanul járta a rábízott falvakat, ha kellett szappant főzött, embereket és teheneket gyógyított. Ráadásul eközben bátor jelentéseket juttatott el kolozsvári és budapesti rendi elöljáróihoz, amelyek a maguk módján egyedülállóak. Ezeket adja közre ez a is kötet, amely nemcsak a romániai magyarság kettős elnyomásának dokumentuma, hanem élvezetes és tanulságos olvasmány is.

Tartalomjegyzék

  • Orosz Krisztofer: Előszó, 9-12
  • Bevezetésként (Gyurácz Ferenc levelei Máramarosszigetről, 1945), 13-15
  • Levelek és beszámolók (1945–1965), 16-60
  • Önéletrajzi írások (1984–1992), 61-80
  • Koltai András: Kádár József rövid életrajza (1911–1993), 81-87.