Speculum Vitae

Krisztus szenvedése mint az élet tükre
2020. április 7-től

Az a könyv, amelyből mindnyájunknak tanulnia kell, Krisztus szenvedése; ő adja meg mindenki számára a szükséges tudnivalókat” – fogalmazta meg Kalazanci Szent József 1631-ben (Epistolario, 1563). Ebben a különleges járványügyi helyzetben, amely nem teszi lehetővé a nagyheti liturgiákon való személyes részvételt, az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztussal, a kommunióval, az Egyház közösségével történő valós találkozást, a Piarista Múzeum egy kis virtuális kamarakiállítást állított össze, amelynek képeivel kicsit közvetlenebb módon átelmélkedhetjük, végigkövethetjük Krisztus szenvedéstörténetét.

A tárlat anyagát legfőképpen metszetgyűjteményünkből válogattuk. A sokszorosított grafikai eljárással készült szentképek már a 16-18. század folyamán is azt a nemes célt szolgálták, hogy az egyszerű emberek otthonába is elvigyék Jézus, Szűz Mária vagy a szentek képmásait, amelyek segítették személyes áhítatgyakorlataikat, imaéletüket. Digitális kiállításunk most is hasonló célt szolgálna, teret engedve a művészettörténeti rácsodálkozásnak is. A tárlaton főleg 17-19. századi metszetek szerepelnek, de az egyszerű papírlapra vagy vászondarabra nyomtatott metszetek sokaságát egyéb műtárgyak képeivel is igyekeztünk oldani. Az ábrázolásokon között olyan különleges képtípusokkal találkozhatunk, mint

  • a gyermek Jézus a passió eszközeivel (Arma Christi);
  • Krisztus titkos szenvedései a börtönben, illetve megostorozása és kigúnyolása;
  • Veronika-kendője típusú szenvedő Krisztus-arc ábrázolások;
  • Krisztus keresztje, mint az élet, a kegyelem forrása, mint szőlőtő; búcsúkiváltsággal ellátott szentképek;
  • Krisztus öt Szent Sebe;
  • Arma Christi-ábrázolások;
  • Szűz Mária a keresztrefeszítés eszközeivel;
  • szentek hódolata a keresztrefeszített Krisztus előtt.

Kívánjuk, hogy a szenvedő Krisztus testvéri arca legyen számunkra az a tükör, amelyben saját gyengeségeinkre, nehézségeinkre, szenvedéseinkre is nagyobb elfogadással, türelemmel tekinthetünk, a szenvedéstörténet képeinek szemlélése pedig indítson minket hálára, hogy minél inkább átérezhessük, mennyire szeretett is minket Jézus, hogy életét adta értünk, barátaiért.

Borbás Péter