Jövőbelátó piaristák

Öveges József és Kovács Mihály tanár urak 120., ill. 100. születési évfordulója alkalmából rendezett időszaki kiállítás
2016. máj. 24.–aug. 24.

A Piarista Múzeum, a Piarista Rend Magyar Tartománya és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság emlékkiállítással tisztelgett a 120 éve született Öveges József és a 100 éve született Kovács Mihály piarista szerzetes-tanárok emléke előtt. A kiállítás 2016. május 24-én nyílit 16 órakor a budapesti Piarista Gimnázium épületében. A tárlaton ritkán látható dokumentumok és tárgyak idézik föl a két, iskolateremtő tanáregyéniség pályáját és személyiségét.

A két legendás fizikatanár forradalmian új pedagógiával, az új nemzedékre való mérhetetlen nyitottsággal rendelkezett. Bár viszonylag eltérő pályát futottak be, mégis mindketten a piarista hagyomány igazi ápolói voltak; az egyszerűség, hasznosság, hatékonyság pedagógiai alapelveit mesterien ötvözték a játékosság és szemléletesség pedagógiai eszközeivel. Kreativitásuk – talán cserkészmúltjuk hatására is – a gyakorlati alkotó- és barkácstevékenységben is kibontakozott, hiszen mindketten azt vallották, hogy kísérleti eszközök akár a semmiből, könnyen hozzáférhető, hétköznapi alapanyagokból, saját kezűleg is készíthetők.

A gimnáziumot követően mindkettejük útja a piarista rendben folytatódott, ahol a teológiai fakultások elvégzése mellett matematika-fizika szakos tanárok lettek. Öveges József a kísérleti fizikatanítás feledhetetlen egyénisége, aki a Magyar Televízió ismeretterjesztő műsoraiban nemzedékek számára tette érthetővé és szerethetővé a fizika tudományát. Fiatalabb kollégája – és későbbi monográfusa – Kovács Mihály nemcsak fizikát, de kibernetikát is tanított a Piarista Gimnáziumban, hazánk középiskolai tanárai közül elsőként. Diákjaival épített játékai először vitték el az új tudomány – a mai informatika és robotika elődje – hírét a magyar otthonokba.

Kovács Mihály 1941-ben Öveges Józsefnél volt gyakorlótanár a budapesti Piarista Gimnáziumban. A mester-tanítvány, illetve a kollegiális viszony végig megmaradt közöttük. Óriási munkabírás, a tanítás szenvedélye, szakmai naprakészség és újító szellemiség jellemezte mindkettejüket. Míg Öveges professzor úr a természettudomány népszerűsítésében, addig Kovács Mihály a kibernetika- és az informatika-oktatás területén vált igazi úttörővé.

A kiállítás számos fényképpel és személyes dokumentummal illusztrálva mutatja be a két jelentős piarista tanár életútját. Egyben pedig egyfajta technika- és tudománytörténeti bemutatóval is szándékozik megidézni az Öveges-műsorok, illetve a Fizikum szellemét. Eredeti, Öveges József, illetve Kovács Mihály által használt vagy készített kísérleti eszközöket, illetve legendás kibernetikai játékokat vonultatnak fel, mint pl. a Műegér, a Heuréka, a Didaktomat„feleltetőgép” – és az első magyar, bolti forgalomban kapható számítógépmodell, a Mikromat kibernetikai építőkészlet prototípusa, a Tücsök.

Az idén 100 éve, Szegeden született Kovács Mihályról később szülővárosában is megemlékeztek. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és a Piarista Rend Magyar Tartománya 2016. november 10-én tart emlékkonferenciát Kovács Mihály tiszteletére a Szent-Györgyi Albert Agorában. A konferencián lehetőség lesz az NJSZT világszínvonalú Informatika Történeti Kiállítását (http://ajovomultja.hu) is megtekinteni: az állandó kiállítás eddig is a kiemelkedő magyar informatikusok között mutatta be Kovács Mihályt, november 10-től pedig a Tücsök és a Műegér is a róla szóló bemutatót gazdagítja.

***

A kiállítás a Piarista Rend Magyar Tartománya és  Neumann János Számítógép-tudományi Társaság együttműködéseként valósult meg a budapesti Piarista Gimnázium épületében (1052 Budapest, Piarista köz 1., 3. emelet). Ünnepélyes megnyitója 2016. május 24-én volt. Ezen Labancz Zsolt tartományfőnök mellett Görbe László SchP (a budapesti Szent Margit Gimnázium igazgatója) és Képes Gábor (a NJSZT főunkatársa tartottak előadást, Woynarovich Ferenc (az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont fizikusa, a hatvanas években piarista diák) pedig személyes emlékeiről mesélt. A kiállítást Borbás Péter, a kiállítás kurátora és Koltai András levéltáros mutatták be.

A fokozott érdeklődésre való tekintettel a kiállítást 2016. szeptember 30. helyett október 20-ig volt látogatható. A nyitvatartás utolsó hetében, 2016. október 17-én 16 órától Borbás Péter, a kiállítás kurátora, a Piarista Múzeum munkatársa és Képes Gábor, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság főmunkatársa  tartottak utolsó, szervezett nyilvános tárlatvezetést.

Híradások

A Pax TV (HírHarminc) filmje a megnyitóról

A kiállítás poszterjei