Kalazanci Szt. József meggyógyítja Francesco Turchi kisdiák szemét

Sorszám: 
C 01.1
Készítő: 
Conti Lipót Antal (1708–1773, pesti kőfaragó) műhelye
Keletkezési idő: 
1747/1748
Anyag és méret: 
mészkőrelief
Lelőhely: 
Kecskemét, piarista templom kapuja fölött
Leírás: 

A munka datálásához az szolgál támaszul, hogy az építkezés számadáskönyve szerint a kőfaragó 1746. jún. 10-én kapta meg a kapu elkészítéséhez az előleget, 1748. máj. 20-án pedig – ekkor „Konti” néven meg is nevezik – a maradék összeget (1746. jún. 10.: „Lapicidae a porta antticip. –25. fl. 20. d.” – „Lapicidae Konti Pestini depositi residui a porta et gradibus altarium – 70 fl. ”: PMKL, Kecskeméti rendház levéltára, Régi korszak [II.8.a], Lib. 3; vö. Szentgyörgyi, Kecskemét, 27). – „A domborművek felfogása, a figurák típusa és finom formázása rokonságot mutat Conti más ismert műveivel, tehát hasonlók a pesti pálos templom szószékének reliefjeihez (1746–48). Az alakok ott is erőteljes plasztikai súllyal szerepelnek, kiemelve pátoszteljes mozdulataikat, és a háttér sekély mélységű építészeti környezete szinte az alapsíkba olvad.” (Jernyei Kiss János, Die Piaristenkirche zu Kecskemét, in Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungariae 39(1997):1-4, 131-164: 152; ld. még: Uő, Adalékok Conti Lipót Antal tevékenységének megítéléséhez, in Ars Hungarica 25[1997]:1-2, 269-288, 284). A datálást pontosíthatja, hogy a dombormű előképéül kétségkívül Giuseppe Zocchi 1747-ben megjelent metszete (vö. A 22.7) szolgált.

Reprodukciók forrása: 
Piarista Múzeum, Fényképgyűjtemény. MI, Sk 14, 22.