Kalazanci Szt. József a megfulladt csecsemőt anyjának élve adja vissza

Sorszám: 
C 01.2.
Készítő: 
Conti Lipót Antal (1708–1773, pesti kőfaragó) műhelye
Keletkezési idő: 
1747/1748
Anyag és méret: 
mészkőrelief
Lelőhely: 
Kecskemét, piarista templom kapuja fölött
Leírás: 

„Kalazancius ábrázolásának ez az ikonográfiai típusa vált a legkedveltebbé, boldoggá avatása, 1748 után elterjedve. A kecskeméti relief ennek valószínűleg a legkorábbi magyarországi példája. Kalazanci Józsefnek hiteles arcképe is fennmaradt, s kanonizációja után megjelenítésének széles körben ez vált alapjává. … A kapuzat domboművein még a szent idealizált ábrázolása látható, amely ikonográfiailag is megerősítheti az 1748 előtti datálást” (Jernyei Kiss jános, Adalékok Conti Lipót Antal tevékenységének megítéléséhez, in Ars Hungarica 25[1997]:1-2, 269-288, 287). A datálást pontosíthatja, hogy a dombormű előképéül kétségkívül Giuseppe Zocchi 1747-ben megjelent metszete (vö. A 22.9) szolgált.

Reprodukciók forrása: 
Piarista Múzeum, Fényképgyűjtemény. MI, Sk 14, 22.