Elkészült a Trianon és az egyházak című tanulmánykötet

Sok nehézség után 2022 végére elkészült a Trianon és az egyházak című tanulmánykötet, amelyben 30 szerző 30 tanulmánya mutatja be Zombori István szerkesztésében a magyarországi egyházi intézmények sorsát az 1918/1919. évi impériumváltás alatt és az azt követő években. Ezek között kapott helyett Koltai András és Szekér Barnabás tanulmánya is az 1918/1919-ben megszállt magyarországi területeken működő piarista szerzetesek, gimnáziumok és rendházak sorsáról, egészen az új, romániai és szlovákiai rendtartományok megalakulásáig.

A kötet eredetileg a trianoni békeszerződés 100 éves évfordulójára készült, de előbb a 2020. évi koronavírus-járvány vetette vissza a munkát, majd a 2022. év elején kitört háború. Igaz volt ebben jó is, mert néhány olyan szerző (például az említettek), akik korábban az adott határidő miatt nem tudták vállalni, az a megnövekedett türelmi idő miatt mégiscsak megírták tanulmányaikat. Így a 14-15 szerző helyett, végül is 30-an kerültek a kötetbe, és a terjedelem is a tervezett 400 helyett, 720 oldalra nőtt.

A megnövekedett terjedelem kinyomtatására a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány 2022 júniusában nyert támogatást, azonban a háborús helyzetben elrendelt zárolások miatt ez késett.  Remélhetőleg azonban 2023 januárjában a munka kinyomtatásra, majd pedig februárban bemutatásra kerülhet. Addig pedig hozzáférhető az Alapítvány honlapján.