Neves piarista diákok

Név Éltcsökkenő sorrend Életpálya Foglalkozás Iskola Hivatkozás
Bakó János 1660-1720 egyház nagyváradi nagyprépost, választott püspök, a debreceni piarista rendház alapítója Privigye
Berzeviczy Ádám 1679 közélet II. Rákóczi Ferenc inasa, lovászmestere, generalis adjutans Podolin
Biró Márton (Padányi) 1693-1762 egyház veszprémi püspök, szónok, író Nyitra
Grassalkovich Antal gr. 1694-1771 közélet kamaraelnök, személynök Nyitra
Kolinovics Gábor 1698-1770 történettudomány történetíró Szentgyörgy
Dezericzky Ince SchP 1702-1763 egyház piarista, történész, teológus Nyitra
Károlyi Ferenc gr. 1705-1758 közélet lovassági tábornok, főasztalnokmester Nagykároly
Kácsor Keresztély SchP 1710-1792 egyház piarista, rendtörténetíró Budapest (Pest)
Kristovich Imre 1711-1798 egyház csanádi püspök Budapest (Pest)
Christovich Imre 1711-1798 egyház csanádi püspök Budapest (Pest)
Tapolcsányi Gergely SchP 1713-1773 egyház piarista, tartományfőnök Nyitra
Ráday Gedeon gr. 1713-1792 irodalom költő, irodalompártoló Budapest (Pest)
Cörver János SchP 1715-1773 egyház piarista, tartományfőnök, pedagógus Nyitra
Cörver Elek SchP 1717-1747 egyház piarista, fizikus, matematikus Nyitra
Bajtay Antal 1717-1775 egyház piarista, erdélyi püspök Nyitra
Haller László gr. 1717-1751 irodalom műfordító Budapest (Pest)
Orczy Lőrinc 1718-1789 irodalom költő, főispán Budapest (Pest)
Conradi Norbert SchP 1718-1785 egyház piarista, költő Budapest (Pest)
Gusztinyi János 1718-1777 egyház nyitrai püspök Rózsahegy
Siskovich József 1719-1783 honvédelem katonatiszt, ezredtulajdonos Szeged
Valero Jakab SchP 1725-1798 egyház piarista, matematikus Budapest (Pest)
Skerlecz Miklós 1729-1799 közélet helytartótanácsos, szlavón és dalmáciai iskolák főigazgatója Budapest (Pest)
Kiss István OFM 1733-1798 egyház ferences, zarándok, író Budapest (Pest)
Istvánffy Benedek 1733-1778 zene zeneszerző, orgonista Budapest (Pest)
Bajalich Ádám 1734-1800 honvédelem katonatiszt, altábornagy Szeged

Oldalak