Neves piarista diákok

Név Élt Életpályacsökkenő sorrend Foglalkozás Iskola Hivatkozás
Horváth János 1769-1835 egyház székesfehérvári püspök, egyházi szónok Veszprém
Kolossváry Mihály 1867-1947 egyház váci nagyprépost, címzetes püspök Vác
Kovács Vince 1886-1974 egyház váci püspök Vác
László Mihály SchP 1911-1989 egyház piarista, tanár Budapest
Török Jenő SchP 1908-1983 egyház piarista, könyvkiadó, fordító Budapest
Horváth Mihály 1809-1878 egyház csanádi püspök, közoktatásügyi miniszter Szeged
Nyáry Ernő 1906-1987 egyház kármelita, bagdadi érsek Vác
Mihálovics József 1814-1891 egyház zágrábi bíborosérsek Szeged
Werdenich Endre 1871-1933 egyház győri kanonok, dogmatikus Magyaróvár
Bátori József SchP 1900-1975 egyház piarista, cserkészvezető, tartományfőnök Budapest
Szabó Vendel 1882-1941 egyház hitvédő, egyetemi tanár Nagykanizsa
Török Kálmán 1865-1939 egyház prépost-kanonok, főesperes, országgyűlési képviselő Budapest
Buttykay Antal OFM 1875-1940 egyház ferences, hitszónok Budapest
Dessewffy Sándor gr. 1834-1907 egyház csanádi püspök Budapest (Pest)
Rudnay Sándor 1760-1831 egyház bíboros, hercegprímás Nyitra
Kanter Károly 1853-1920 egyház esztergomi kanonok, Budapest apostola Tata
Tapolcsányi Gergely SchP 1713-1773 egyház piarista, tartományfőnök Nyitra
Giesswein Sándor 1856-1923 egyház kanonok, szociológus, a Szent István Akadémia első elnöke Tata
Hoványi Ferenc 1816-1871 egyház nagyváradi kanonok Temesvár
Lukcsics József 1857-1937 egyház kanonok, egyháztörténész, egyetemi tanár Veszprém
Fetser Antal 1862-1933 egyház győri püspök Nagykároly
Mihályfi Ákos Ocist 1862-1937 egyház ciszterci, a lelkipásztorkodástan egyetemi tanára Veszprém
Trautwein János SchP 1819-1893 egyház piarista, oltáregyesület Budapest (Pest)
Fábry Ignác 1792-1867 egyház kassai püspök Sátoraljaújhely
Dezericzky Ince SchP 1702-1763 egyház piarista, történész, teológus Nyitra

Oldalak