Neves piarista diákok

Név Élt Életpályacsökkenő sorrend Foglalkozás Iskola Hivatkozás
Ivánkovics János 1846-1904 egyház rozsnyói püspök- Szeged
Klobusiczky Péter 1752-1843 egyház szatmári püspök, majd kalocsai érsek Nagykároly
Nádasdy Ferenc gr. 1785-1851 egyház váci püspök, majd kalocsai érsek Tata
Bezdán József 1866-1932 egyház prelátus-kanonok Szeged
Steiner Fülöp 1839-1900 egyház székesfehérvári püspök Veszprém
Laicsák Ferenc 1772-1843 egyház nagyváradi püspök Selmecbánya
Kmoskó Mihály 1876-1931 egyház biblikus, orientalista, egyetemi tanár Trencsén
Virter Lajos 1818-1910 egyház váci nagyprépost, vál. püspök Vác
Stettner Adél Andrea 1905-1991 egyház szociális testvér, az Ezer Székely Leány Napja és a Katolikus Lánykörök Szövetsége (KALÁSZ) megszervezője Nagykároly
Erdélyi Vazul 1742-1862 egyház nagyváradi görög katolikus püspök Temesvár
Gasparich Márk Kilit OFM 1810-1853 egyház ferences szerzetes, szabadságharcos Nagykanizsa
Hornig Károly br. 1840-1917 egyház veszprémi püspök, bíboros Budapest (Pest)
Breyer István 1880-1940 egyház győri püspök Budapest
Megyer (Menczer) József 1900-1972 egyház piarista, író Temesvár
Balogh Ferenc SchP 1908-1994 egyház piarista, igazgató Budapest
Lonovics József 1793-1867 egyház csanádi püspök, kinevezett, kalocsai érsek, egyházi író Budapest (Pest)
Erdősi (Jedlicska) Károly 1873-1945 egyház prelátus, a Szent István Társulat vezérigazgatója Budapest
György Attila 1926-1999 egyház plébános, egyházi író Vác
Meggyes János SchP 1916-2004 egyház piarista, tábori lelkész Budapest
Erdősi Imre SchP 1814-1890 egyház piarista, honvéd tábori lelkész Nyitra
Sebes Ferenc 1883-1941 egyház piarista tanár, tartományfőnök Kecskemét
Lányi József 1861-1931 egyház tinnini fölszentelt püspök Privigye
Nyitra
Rajner Lajos 1842-1920 egyház esztergomi nagyprépost, érseki helynök, fölszentelt püspök Selmecbánya
Sebők Imre 1878-1917 egyház pap, hittanár, író, világutazó, a budai érseki főgimnázium alapítója Budapest
Hornyik Károly 1889-1919 egyház jászkarajenői káplán, a proletárdiktatúra áldozata Kecskemét

Oldalak